Trang chủ   |   Tìm kiếm
Cổ Vật Đồng hồ Phụ Tùng dồng hồ Phố âm thanh Đèn - Gỗ - Gốm sứ Đọc báo giùm bạn
 
Đức Sùng ( 26 )
Thành viên đã xác thực( 9)
Mã số thành viên: 306
Tham gia từ: 20/12/2015
Điện thoại: 0916574919
Địa chỉ: Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh
Tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thêm thông tin
 
Gửi tin nhắn
Gửi nhận xét
Tin đã đăng Đã tham gia Thông tin Nhận xét
 
Nhận xét về Đức Sùng Nhận xét đã gửi Thông tin xác thực
 
Thành viên khác xác nhận thông tin cá nhân của Đức Sùng
Điểm xác thực: 8
Chú ý: Nếu bạn xác thực nhiều lần cho một người, chỉ có lần xác thực cuối cùng là được tính.
Chỉ có thành viên đã xác thực mới có thể xác thực người khác.
Chỉ xác thực địa chỉ mới được tính vào điểm xác thực, xác thực điện thoại không tính điểm.
Tổng số lần xác thực 9
STT Nội dung xác thực Người xác thực Lúc
1
Loại xác thực: Xác thực điện thoại,địa chỉ và thông tin cá nhân
Họ tên: Đức Sùng
Địa chỉ: Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh
Điện thoại:0916574919
11:27 AM 31/12/2015
2
Loại xác thực: Xác thực điện thoại,địa chỉ và thông tin cá nhân
Họ tên: Đức Sùng
Địa chỉ: Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh
Điện thoại:0916574919
12:02 PM 27/12/2015
3
Loại xác thực: Xác thực điện thoại,địa chỉ và thông tin cá nhân
Họ tên: Đức Sùng
Địa chỉ: Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh
Điện thoại:0916574919
Chúc bác sức khỏe và niềm vui
05:23 PM 25/12/2015
4
Loại xác thực: Xác thực điện thoại,địa chỉ và thông tin cá nhân
Họ tên: Đức Sùng
Địa chỉ: Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh
Điện thoại:0916574919
03:38 PM 23/12/2015
5
Loại xác thực: Xác thực điện thoại,địa chỉ và thông tin cá nhân
Họ tên: Đức Sùng
Địa chỉ: Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh
Điện thoại:0916574919
06:17 PM 22/12/2015
6
Loại xác thực: Xác thực điện thoại,địa chỉ và thông tin cá nhân
Họ tên: Đức Sùng
Địa chỉ: Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh
Điện thoại:0916574919
12:46 PM 22/12/2015
7
Loại xác thực: Xác thực điện thoại,địa chỉ và thông tin cá nhân
Họ tên: Đức Sùng
Địa chỉ: Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh
Điện thoại:0916574919
10:42 PM 20/12/2015
8
Loại xác thực: Xác thực điện thoại,địa chỉ và thông tin cá nhân
Họ tên: Đức Sùng
Địa chỉ: Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh
Điện thoại:0916574919
10:06 PM 20/12/2015
9
Loại xác thực: Xác thực kích hoạt nick
Họ tên: Đức Sùng
Admin
Xác thực kích hoạt nick
12:05 PM 20/12/2015
 
Bản quyền © 2015 Nguyễn Hữu Tuấn | Điện thoại: 090.191.5568| phothuanloi.com. Bảo lưu mọi quyền. Phát triển bởi 2nhatrang.com